Sylvia Teunissen

Sylvia Teunissen

Plaatsvervangend hoofd bij directie Algemene Financiële en Economische Politiek, Ministerie van Financiën

BoFEB jaar: 2007-2008

"Toen na het inleveren van mijn scriptie mijn afstuderen in zicht leek te komen, kwam ook het besef dat ik nog steeds geen concreet beeld had van wat ik na mijn studie wilde doen. Ik vond het moeilijk in te schatten wat voor werkomgeving bij mij paste. Er heerste anno 2007 een grote krapte op de arbeidsmarkt, en dat maakte het er voor mij paradoxaal genoeg niet makkelijker op. Wat mij bij BoFEB aansprak was de mogelijkheid om gedurende het eerste halfjaar van het traject een indruk op te doen van de sfeer en het werkterrein bij verschillende ministeries en (semi-)publieke instellingen. De praktijkopdrachten gaven een introductie tot verschillende actuele economische vraagstukken in de publieke sector. Gaandeweg leerde ik zo beter de vertaalslag te maken van de academische materie (en schrijfstijl!) naar de praktische toepassing, en kreeg ik meer zicht op de politieke dimensie van het werk bij een ministerie. Naast deze inhoudelijke kant van de opleiding was het ook erg leuk om deel te zijn van een groep enthousiaste en gemotiveerde jonge mensen die allemaal hun eerste stapjes zetten in het ambtelijke bestaan.

Mijn BoFEB-stage liep ik bij de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB), afdeling EU, bij het Ministerie van Financiën. Ik heb er uiteindelijk bijna vier jaar gewerkt. In die periode is veel gebeurd op het terrein van BFB: de noodleningen voor Griekenland, Ierland en Portugal, het opzetten van het EFSF en ESM, de perikelen rond de herstructurering van de Griekse schuld, en meer dan vijftig debatten in de Tweede Kamer over de Europese schuldencrisis. Het was enorm spannend om vanaf het begin nauw betrokken te zijn bij zo’n belangrijk dossier.

Daarna ben ik gaan werken bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën, dat de Nederlandse staatsschuld beheert. Een heel ander werkterrein: veel minder politiek, maar daardoor meer tijd voor inhoudelijke verdieping."