Ronald Dekker

Ronald Dekker

Beleidsmedewerkers Min SZW

Beleidsmedewerker op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geeft enkele colleges arbeidsmarkttheorie en een college over de sociale zekerheid.