Jan Donders

Jan Donders

Directeur BoFEB

De directeur BoFEB, verzorgt onder andere colleges openbare financiën en colleges over de rol die CPB-analyses bij de beleidsvoorbereiding spelen. Medewerkers van het Centraal Planbureau informeren de BoFEB’ers over hetzelfde onderwerp.