Jan Donders

Jan Donders

Directeur BoFEB

De directeur BoFEB, verzorgt onder andere colleges openbare financiën en colleges over de rol die CPB-ramingen en -analyses bij de beleidsvoorbereiding spelen.