Werkbezoeken

Elke BoFEB-groep legt verschillende werkbezoeken af. Zo ging de maartgroep 2019 op bezoek bij de Autoriteit Consument en Markt, het Sociaal en Cultureel Planbureau, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, de gemeente Tilburg, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Algemene Zaken, het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch en een windpark van Essent in Groningen. De groep gaat bovendien enkele dagen naar Brussel voor een bezoek aan het Belgische Ministerie van Financiën, de Permanente Vertegenwoording van Nederland bij de Europese Unie, de denktank Bruegel en het Brusselse kantoor van VNO-NCW en MKB-Nederland. Dit bezoek is de afsluiting van het halve jaar opleiding. De septembergroep sluit het halve jaar opleiding in de regel af met een bezoek aan onder andere de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs.