Toelating en diploma

Het traineeship is bedoeld voor afgestudeerde algemeen economen of econometristen. Niet-economen kunnen echter ook solliciteren, op voorwaarde dat zij over een stevige kennis van de algemene economie beschikken.

Toelating vindt plaats op basis van de behaalde studieresultaten en gesprekken met de directeur van BoFEB en vertegenwoordigers van de ministeries of andere overheidsinstanties. In elke BoFEB-groep zijn 8 tot 13 plaatsen beschikbaar.

De beoordeling van de prestaties van deelnemers vindt plaats via tentamens, werkstukken naar aanleiding van de praktijkdossiers en beoordeling door de stagebegeleider. Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer een getuigschrift, van de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam.