Programma opleidingsdeel

Een groot aantal docenten levert bijdragen aan de opleiding. Zij verzorgen om te beginnen colleges over uiteenlopende onderwerpen. Deze colleges dichten gaten in de kennis van de algemene economie, maken duidelijk hoe de verworven kennis tijdens de universitaire opleiding van pas kan komen komen bij het werk van een beleidsmedewerker en vergroten de kennis van de relevante (Nederlandse) instituties.

Verschillende hoogleraren verzorgen colleges. Het gaat daarbij steeds om personen die hun sporen op het eigen vakgebied hebben verdiend. Ook diverse medewerkers van ministeries en enkele andere instellingen geven colleges. Docenten zijn afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Centraal Planbureau, de Autoriteit Consument & Markt en De Nederlandsche Bank.  

De opleiding kent tevens een aantal vaardigheidstrainingen. Wil Michels, directeur van een communicatiebureau en docent bij Fontys Hogeschool Communicatie en de SRM geeft colleges schriftelijk presenteren en colleges speech schrijven. Ineke Huyskens, directeur van een communicatiebureau, verzorgt een masterclass presenteren en een masterclass gesprekstechnieken. 

BoFEB'ers oefenen aan de hand van praktijkopdrachten  de vaardigheden die voor beleidsmedewerkers van belang zijn. Deze opdrachten worden in het BoFEB-jargon aangeduid als prado's (praktijkdossiers), omdat er vaak een dossier bij hoort. De meeste prado's  worden verzorgd door voormalige BoFEB'ers, die op deze manier hun kennis en vaardigheden overdragen aan de nieuwe generatie BoFEB'ers. Docenten zijn afkomstig van verschillende ministeries en uit kringen van fractiemedewerkers van de Tweede Kamer. Het kan bij een prado om uiteenlopende opdrachten gaan, zoals het beantwoorden van een burgerbrief, het adviseren van een minister over een actuele beleidsvraag, het voorbereiden van een debat in de Tweede Kamer, het schrijven van een toespraak voor een minister, enzovoort.