Algemene informatie docenten

Een groot aantal docenten levert bijdragen aan de opleiding. Zij verzorgen om te beginnen colleges en discussiebijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Deze colleges en bijeenkomsten dichten gaten in de kennis van de algemene economie, slaan een brug tussen de economische theorie en het economische beleid en vergroten de kennis van de relevante (Nederlandse) instituties.

Inhoudelijke colleges
Diverse medewerkers van De Nederlandsche Bank geven colleges over de economie van de financiële markten. Medewerkers van het Ministerie van Financiën geven colleges over beleidseconomie en het begrotingsbeleid. Medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzorgen colleges over kennis & innovatie. Medewerkers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en De Nederlandsche Bank geven colleges over sociale zekerheid & pensioenen.

Verschillende docenten verzorgen daarnaast losse colleges over uiteenlopende onderwerpen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de actuele economische situatie, trends en uitdagingen, versterking van het sociale vermogen, staatsrecht, parlementaire procedures, politiek & beleidsvorming, energiebeleid, milieubeleid, maatschappelijke kosten-batenanalyses, de begrotingscyclus, het woningmarktbeleid, de macro-economische onevenwichtighedenprocedure en het Europees semester.

Vaardigheden
De opleiding kent tevens een aantal vaardigheidstrainingen. Wil Michels, directeur van een communicatiebureau en docent bij Fontys Hogeschool Communicatie en de SRM geeft een reeks colleges schriftelijk presenteren en speech schrijven. Ineke Huyskens, directeur van een communicatiebureau, verzorgt een masterclass presenteren en een masterclass gesprekstechnieken.

Praktijkdossiers
BoFEB-deelnemers oefenen aan de hand van praktijkdossiers de vaardigheden die voor beleidsmedewerkers van belang zijn. De meeste praktijkdossiers worden gegeven door voormalige BoFEB’ers, die op deze manier hun kennis en vaardigheden overdragen aan de nieuwe generatie BoFEB’ers. De praktijkdossiers worden verzorgd door medewerkers van uiteenlopende departementen en door fractiemedewerkers van de Tweede Kamer. Het gaat bij een praktijkdossier om uiteenlopende opdrachten, zoals het beantwoorden van een burgerbrief, het adviseren van een minister over een actuele beleidsvraag, het voorbereiden van een debat in de Tweede Kamer, het schrijven van een toespraak voor een minister etc.