Aanstelling

Deelnemers zijn het hele jaar van de opleiding in dienst van het desbetreffende ministerie of de desbetreffende andere overheidsinstantie. Zij ontvangen vanaf het begin van de opleiding een salaris dat gelijk is aan dat van een beginnend academicus bij de overheid (op dit moment € 35653).