De opleiding

Het BoFEB traineeship bereidt jonge economen voor op beleidsfuncties bij ministeries en andere overheidsinstanties die betrokken zijn bij het financieel-economische beleid. De opleiding duurt twaalf maanden en start elk jaar in maart en september.

De vormgeving
De opleiding bestaat uit twee delen van elk zes maanden. Het eerste deel heeft vooral als doel het verdiepen van het inzicht in de theorie van het financieel-economische beleid en het aanleren van uiteenlopende vaardigheden die voor beleidsmedewerkers van belang zijn. Tijdens het tweede deel werken de trainees bij een ministerie of andere overheidsinstanties zoals, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of De Nederlandsche Bank (DNB).

Het programma van het eerste halve jaar bestaat uit colleges, discussiebijeenkomsten, praktijkopdrachten en werkbezoeken. De colleges vinden plaats bij de ministeries in Den Haag.

Deelnemers verwerven niet alleen theoretische inzichten, maar zij oefenen ook uiteenlopende werkzaamheden van beleidsmedewerkers. Het laatste gebeurt via praktijkopdrachten, die als ‘praktijkdossiers’ ( ‘prado’s’) worden aangeduid. Het is de bedoeling dat deelnemers op basis van achtergrondmateriaal (een dossier) een beleidsnotitie schrijven of een andere opdracht maken.

Vakgebieden:
·         arbeidsmarkttheorie

·         analyses van het CPB en beleidsvoorbereiding

·         economie van de financiële markten

·         economie van de gezondheidszorg

·         economische politiek

·         de EU en het sociaaleconomisch beleid

·         internationale economische betrekkingen

·         kennis & innovatie

·         maatschappelijke kosten-batenanalyses

·         marktwerking

·         openbare financiën

·         sociale zekerheid & pensioenen
 

Neem contact op met een oud BoFEB'er voor meer informatie!