De opleiding

Het BoFEB-traineeship bereidt jonge economen voor op beleidsfuncties bij ministeries en andere overheidsinstanties die betrokken zijn bij het financieel-economische beleid. Het programma duurt twaalf maanden en start elk jaar in maart en september. Tijdens het eerste halfjaar leren de BoFEB-trainees veel dat van pas komt bij hun latere werk als beleidsmedewerker. Zij volgen colleges, maken praktijkopdrachten en leggen werkbezoeken af. Gedurende de tweede helft van het BoFEB-jaar werken zij bij een ministerie of andere overheidsinstelling.

 

Neem contact op met een oud BoFEB'er voor meer informatie!