Informatie over de mogelijkheid om te solliciteren


Vraag hier inloggegevens aan voor de digitale leeromgeving


Nieuws!



Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB)

Het BoFEB-traineeship bereidt jonge algemeen economen voor op beleidsfuncties bij ministeries en andere overheidsinstanties die betrokken zijn bij het financieel-economische beleid.

Het traineeship duurt een jaar en start elk jaar in maart en september. Het traineeship bestaat uit twee delen van elk zes maanden.

In het eerste deel staat het verdiepen van het inzicht in de theorie van het financieel-economische beleid centraal, naast het aanleren van uiteenlopende vaardigheden die voor beleidsmedewerkers belangrijk zijn. Tijdens het tweede deel werken de trainees bij een ministerie of andere overheidsinstantie, zoals de Autoriteit Consument en Markt of De Nederlandsche Bank.